Algemene Voorwaarden

U heeft opdracht gegeven aan Mijoux van Morgen om een opdracht voor u uit te voeren. Hierop zijn de volgende voorwaarden en regels van toepassing.

 1. Overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Mijoux van Morgen tot stand gekomen overeenkomst betreffende de opdracht tot het uitvoeren van workshops, trainingen en andere vormen van opleidingen, dan wel de opdracht tot advisering, coaching en interventies in de ruimste zin van het woord.
 2. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
 3. Indien u voor een ander een opdracht aanvraagt, graag van tevoren overleg via mail: love@mijouxvanmorgen.nl. Met de aangeleverde informatie zal in vertrouwen omgegaan worden en deze zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
 4. De coach/opleider/ begeleidingskundige zal zich naar haar beste vermogen inspannen voor uw opdracht, zonder te kunnen garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.
 5. U bevestigt uw opdracht door via de website love@mijouxvanmorgen.nl uw toegangsbewijs voor een Familie Opstelling, workshop of training aan te schaffen. Bij een individueel coachingsgesprek ontvangt u een factuur in aanloop naar ons gesprek. De betaling van de factuur is de opdrachtbevestiging en met betaling gaat u tevens akkoord met onze algemene voorwaarden.
 6. In geval van ziekte of situaties in de sfeer van overmacht kan het uitvoeren van de opdracht in overleg worden gepland naar een later tijdstip. Dit geldt voor zowel de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer.
 7. Indien u bezwaren heeft tegen een nota dan kunt u dat kenbaar maken per mail. Er wordt dan binnen 1 week contact met u opgenomen.
 8. Betalingen van nota’s dienen binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te geschieden.
 9. De relatie tussen Mijoux van Morgen en u is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Zij en u zullen elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen die voor de uitvoering van uw opdracht van belang kunnen worden geacht.
 10. Als bij een opdracht een derde wordt betrokken dan gebeurt dat alleen in overleg met de opdrachtgever.
 11. Het copyright en eigendomsrecht van online en offline lesmateriaal is in handen van Mijoux van Morgen.
 12. Als u niet tevreden bent over de gang van zaken aarzel dan niet om dat zo snel mogelijk te melden bij Mijoux van Morgen. Zie voor verdere behandeling van klachten onze klachtenregeling.
 13. Wanneer u zich afmeldt voor een training/familieopstelling/workshop zullen er administratiekosten ter hoogte van € 25,- in rekening gebracht worden. Er vindt geen restitutie plaats voor bestellingen en er kan een andere dag gekozen worden binnen 1 jaar op basis van beschikbaarheid.
 14. Deelname aan een opstellingendag, coaching of online traject geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. De Opstellingendagen kunnen als intens ervaren worden. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor je eigen proces in alle vormen van coaching van Praktijk Lune.
 15. Indien zwanger graag bij aanvang van de opstellingendag kenbaar maken.
 16. Met uw inschrijving geeft u toestemming dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op de manier zoals omschreven in de privacy statement.

CONTACTGEGEVENS

​Mijoux van Morgen
mijoux@mijouxvanmorgen.nl
T.a.v. Mijoux Haneuse

Correspondentieadres
Franklinstraat 12
1521TD Wormerveer